Centrála spoločnosti

Logo spoločnosti
Letná 40
040 01 Košice
IČO: 36328910

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Róbert Richtárik, konateľ
0905 611 904
robert.richtarik@merkurybroker.sk
Ing. Marián Šmelko, konateľ
0905 611 908
marian.smelko@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Košice

Pajorova 5
040 01 Košice
Iveta Sasáková
0903 597 793
iveta.sasakova@merkurybroker.sk
Pavol Blaško
0905 611 905
pavol.blasko@merkurybroker.sk
Ing. Peter Želinský
0903 585 255
peter.zelinsky@merkurybroker.sk
Ing. Ingrid Oršulová
0905 137 633
ingrid.orsulova@merkurybroker.sk
Vladimír Stropkovský
0903 618 728
vladimir.stropkovsky@merkurybroker.sk

Obchodné zastúpenie Košice

Pajorova 5
040 01 Košice
Oto Prokop
0905 611 907
oto.prokop@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Brezno

Boženy Nemcověj 2
977 01 Brezno
PhDr. Milan Melaga
0918 555 034
0949 138 228
milan.melaga@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Kežmarok

Dr. Alexandra 52
060 01 Kežmarok
Viera Štefaňáková
0917 624 249
viera.stefanakova@merkurybroker.sk
Ing. Kazimír Štefaňák
0915 938 139
kazimir.stefanak@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Krupina

Svätotrojičné námestie 5
963 01 Krupina
Ing. Zuzana Melagová
0949 138 229
zuzana.melagova@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Levoča

Vetrová 5
054 01 Levoča
Vladimír Štefaňák
0918 513 146
vladimir.stefanak@merkurybroker.sk
Mgr. Martina Štefaňáková
0905 191 567
martina.stefanakova@merkurybroker.sk
Bc. Martin MAJDAN
0940 106 346
martin.majdan@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Liptovský Mikuláš

Moyzesova 9
031 01 Liptovský Mikuláš
Jana Frniaková
0905 948 102
jana.frniakova@merkurybroker.sk
Jana Tkáčová
0908 515 712
jana.tkacova@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Lučenec

Dr. Vodu 8
984 01 Lučenec
Marcela Bodorová
0917 979 004
marcela.bodorova@merkurybroker.sk
Mgr. Elena Urbančoková
0904 101 211
elena.urbancokova@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Poprad

Huszova 1
058 01 Poprad
Mgr. Marika Krajčová
0948 108 288
marika.krajcova@merkurybroker.sk

Partizánska 687/88
058 01 Poprad
Peter Jahoda
0903 993 393
peter.jahoda@merkurybroker.sk
Ing. Tomáš Jahoda
0911 737 937
tomas.jahoda@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Michalovce

Športová 23/B
071 01 Michalovce
Ing. Róbert Kudroč
0905 179 698
robert.kudroc@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Spišská Nová Ves

Gorkého 27
052 01 Spišská Nová Ves
Miloš Kočiš
0911 397 990
milos.kocis@merkurybroker.sk

Gorkého 5
052 01 Spišská Nová Ves
Monika Kočišová
0910 123 543
monika.kocisova@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Stará Ľubovňa

Námestie Sv. Mikuláša 19
064 01 Stará Ľubovňa
Mgr. Katarína Korečková
0917 847 314
katarina.koreckova@merkurybroker.sk


Obchodná kancelária Banská Bystrica

Čerešňová 1/A – areál EUROMOTOR
974 01 Banská Bystrica
Tomáš Hanka
0917 989 005
tomas.hanka@merkurybroker.sk


Obchodné zastúpenie Michalová

Trosky 220/3
976 57 Michalová
Mgr. Miriam Soročinová
0905 233 165
miriam.sorocinova@merkurybroker.sk


Obchodné zastúpenie Svit

Mierová 75/24
059 21 Svit
Ivan Hauke
0918 536 319
ivan.hauke@merkurybroker.sk


Obchodné zastúpenie Krompachy

Stará cesta 878/13
053 42 Krompachy
Igor Hlaváč
0905 417 800
igor.hlavac@merkurybroker.sk