o nás

Logo spoločnosti
Pôsobíme v 16 mestách na Slovensku.
Logo spoločnosti
V každej pobočke poskytujeme
zázemie a finančnú podporu stabilným
finančným agentom.
Maskot Freddy

Naše skúsenosti siahajú až do roku 2003 odkedy pôsobíme na Slovenskom poisťovacom trhu. Viac ako 50 000 klientom spravujeme vyše 120 000 zmlúv. Pôsobíme ako nezávislý finančný agent na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 25227, ktoré nás oprávňuje zastupovať záujmy klienta v akejkoľvek poisťovni.

Zhodnotenie aktuálneho stavu poistenia

Dnes sa už nestretávame s organizáciou, ktorá by nemala uzatvorené aspoň základné poistenie majetku. Toto poistenie je treba prehodnotiť tak z pohľadu potrieb klienta, ako aj z pohľadu aktuálnych možností poistného trhu.

Vypracovanie rizikovej analýzy – výber rizík

Znalosť štruktúry majetku, rozsahu podnikateľských aktivít, dislokácie majetku, systému zabezpečenia a systému práce, umožní pomenovanie a ocenenie rizík, ktoré by potencionálne mohli ohroziť stabilitu organizácie.

Návrh komplexného poistného programu

Na základe rizikovej analýzy a znalostí možností slovenského a medzinárodného poistného trhu navrhneme komplexný poistný program, ktorý pokrýva potencionálne riziká, vytvára komplexný systém poistenia jednotlivých rizík, stanovuje spoluúčasti.

Uzatvorenie a správa poistenia

Podľa výsledkov výberového konania zabezpečíme uzatvorenie poistnej zmluvy podľa konkrétnych požiadaviek klienta. Počas platnosti poistných zmlúv zabezpečujeme ich aktualizáciu vzhľadom na meniacu sa situáciu klienta alebo poistného trhu.

Asistencia pri likvidácii poistných udalostí

Asistovanie pri likvidácii poistných udalostí považujeme za jeden zo základných prvkov našej činnosti (nahlasovanie poistných udalostí, obhliadky, konzultácie ohľadom potrebných podkladov, snaha o rýchly priebeh likvidácie, prerokovanie náhrady škody s poisťovňou…).

Odporúčanie poisťovní pre výberové konania

Na základe permanentného sledovania medzinárodného i slovenského poistného trhu, vedomostiach o finančnej sile a stabilite poisťovní, skúseností zo spolupráce s jednotlivými poisťovňami, ktoré sú schopné dané riziko prevziať, navrhujeme klientovi okruh poisťovní, ktoré by bolo vhodné osloviť v rámci výberového konania. Konečný výber pochopiteľne realizuje klient.