Leasing vozidiel,
strojov a zariadení

Logo spoločnosti
Získajte férový leasing s
najnižšou úrokovou sadzbou na trhu.
Logo spoločnosti
Užite si komfort pri vybavovaní Vášho leasingu.
Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.
Maskot Freddy

Pri tomto type leasingu je majiteľom motorového vozidla leasingová spoločnosť až do úplného splatenia leasingu. Po ukončení doby splácania a po zaplatení zostatkovej ceny sa mení vlastníctvo predmetu leasingu na užívateľa.

Pri tomto type úveru sa stanete vlastníkom motorového vozidla okamžite a bez čakania. Pre tých, ktorí sú platcami DPH tu platí, že DPH sa odpočítava jednorazovo, hneď po vystavení faktúry od predajcu vozidla.

Pri operatívnom leasingu vzniká nájomný vzťah, na základe ktorého prenajímateľ (leasingová spoločnosť) ponecháva nájomcovi predmet nájmu. Spravidla sa jedná o motorové vozidlo na dohodnutú dobu. Nájomca uhrádza nájomné. Vlastníkom predmetu nájmu je samozrejme leasingová spoločnosť. Výhodou tohto vzťahu je, že starosti s prevádzkovými nákladmi je na pleciach leasingovej spoločnosti. Nájomca zjednodušene povedané sa stará len o tankovanie. Po skončení nájmu Vám spoločnosť ponúkne nové motorové vozidlo na výmenu. Alebo sa môžete dohodnúť na jeho odkúpení, poprípade na refinancovaní formou finančného leasingu.

Využite možnosť financovania novej technologickej linky alebo strojného zariadenia a napredujte vo Vašom podnikaní bez zbytočných finančných záťaží. Alebo rozširujete prevádzku a potrebujete nové technologické linky, či nové počítače alebo nové vybavenie kotolní a pod.

Či sa rozhodnete pre leasing alebo úver, sprostredkujeme vám ich za výhodných podmienok. Stačí, ak sa obrátite s vašou požiadavkou priamo na niektorú z našich obchodných kancelárií, kde vám poskytnú všetky potrebné informácie a zabezpečia celý proces vybavenia vášho dopytu. Z doterajších skúseností, dokážeme klientovi počas celej doby leasingu a poistenia ušetriť v priemere 1200 € až 4000 € v závislosti od predmetu leasingu a doby splácania.

Tlačítko hypokalkulačky