PZP

Logo spoločnosti
Poistenie, z ktorého sa kryjú škody,
ktoré zavinil poistenec iným účastnikom
cestnej premávky.
Logo spoločnosti
Získajte s nami nadštandardný servis.
Ikonka automobilu
Ikonka havarovaného auta

Havarijné poistenie

Logo spoločnosti
Poistenie je dobrovoľným druhom poistenia
motorových vozidiel, ktoré slúži najmä k náhrade
škôd zapríčinených vodičom z vlastnej viny na
vlastnom motorovom vozidle.
Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.

Dom, Domácnosť

Logo spoločnosti
Zahŕňa celú nehnuteľnosť a všetky súčasti, ktoré
sú napevno spojené k stenám. V poistení
nehnuteľností sú poistené aj vedľajšie stavby.
Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.
Ikonka domu
Ikonka stavbára

Zodpovednosť

Logo spoločnosti
Poistenie vám poskytne poistnú ochranu v
prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení
pracovných úloh, resp. v priamej súvislosti s nimi
spôsobíte škodu, za ktorú budete zodpovedať.
Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.

Podnikatelia

Logo spoločnosti
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku
vám zabezpečí finančnú hotovosť potrebnú na
rekonštrukciu, opravu budov, strojov a zásob.
Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.
Podnikateľ ikonka
Ikonka osôb

Osoby

Logo spoločnosti
Hlavným poslaním žívotného poistenia je
zabezpečenie blízkych v prípade úmrtia a vás ako
poisteného v prípade ťažkého zranenia s trvalými
následkami, v prípade vážnych chorôb, invalidity,
PN a podobne.
Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.