dom, domácnosť

Logo spoločnosti
DOM zahŕňa celú nehnuteľnosť a
všetky súčasti, ktoré sú napevno
spojené k stenám. V poistení nehnuteľnosti
sú poistené aj vedľajšie stavby.
Logo spoločnosti
DOMÁCNOSŤ je súbor všetkých
hnuteľných vecí, tvoriacich zariadenie
bytu alebo domu.
Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.
Maskot Freddy

rodinné domy, rekreačné chaty, chalupy, záhradné chatky

samostatne stojace garáže, vedľajšie stavby, byty

ploty, oporné múry, studne, žumpy, septiky, čističky

budovy a stavby vo výstavbe

živelná udalosť

vandalizmus

krádež vlámaním

skrat na elektromotore

rozbitie skla

nepriamy úder blesku, prepätie

zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

živelné riziká

poistenie pre prípad krádeže, odcudzenie s prekonaním prekážky, vrátane lúpeže a vnútorného, prípadne vonkajšieho vandalizmu

voda z vodovodných zariadení

náraz vozidla

poškodenie zámkov

rozbitie skla

skrat, prepätie

zrážky

voda z nádrže, akvária

zodpovednosť za škodu členov domácnosti

Poistite výhodne seba a všetkých členov vašej domácnosti pre prípad škôd spôsobených v bežnom, občianskom živote. Individuálne poistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote za škodu v občianskom živote za pár eur ročne.

Poistení sú všetci členovia vašej domácnosti vrátane zvierat, poistené sú aj škody pri rekreačných športoch, poistná ochrana v SR aj zahraničí.

škody vzniknuté iným ublížením na zdraví alebo živote

finančné škody vyplývajúce z ujmy na živote, zdraví alebo majetku