PRIAMY NÁKUP
INVESTIČNÝCH KOVOV

Logo spoločnosti
Obchodné komodity: zlato, striebro, platina
Logo spoločnosti
Denne aktualizované ceny Vám garantujú kúpu
kovov v reálnom čase.
Logo spoločnosti
Vy si vyberiete jednotlivé zliatky
(1g, 2g, 2,5g, 5g, 10g, 20g, 10z, 50g, 100g)
Maskot Freddy

Hodnota Vašich úspor z roka na rok klesá vplyvom inflácie. Ale nemusí to tak byť. Investičné zlato alebo striebro Vám pomáha hodnotu Vašich peňazí udržať a zo stredno a dlhodobého hľadiska dokonca zvýšiť.

Ikona peňazí a balíku

Jednoduchý a rýchly nákup a
výkup, zlato nepodlieha DPH

Ikonka zlata

Chránite svoj majetok, ktorý máte fyzicky
úplne pod svojou kontrolou

Ikonka ukazovateľa

Nakupujte reálne fyzicky zlato

Ikonka balíku v dlani

Po dosporení zliatku
obdržíte zlato fyzicky do rúk

Ikonka dokumentu

Žiadne poplatky

Ikonka štítu

Vaše peniaze uložené do zlata neohrozí inflácia
ani kurzové rozdiely

– Je to prostriedok platby nezávislej od tretej
strany ( štátu alebo komerčných bánk ) tak ako
je to pri eurách.
– Viac ako 5 tis. ročná história ako platidla.
– Vaša poistka pri bankrotoch bánk alebo
zlyhaniam štátu ( nesolventnosti ).
– Ochrana pred zdaňovaním sporiteľov. Zlato
pri fyzických osobách nie je predmetom
podnikania a preto príjmy z jeho predaja sú
oslobodené od dane z príjmu a DPH.
– Negatívna korelácia voči iným druhom aktív.
To znamená že zlato výrazne znižuje riziko
portfólia.
– Umožňuje anonymné platby, sporenie a
transfery hodnoty.
– Vysoká koncentrácia hodnoty – možnosť
zbaliť vysokú hodnotu do malého objemu a
skryť ju alebo premiestniť ju pred hrozbou
vyvlastnenia štátom.

Optimálne investované do komodít je 10 až 15 % voľných prostriedkov. Denne aktualizované ceny Vám garantujú kúpu kovov v reálnom čase. Vy si vyberiete jednotlivé zliatky ( 1g, 2g, 2,5g, 5g, 10g, 20g, 10z, 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g ). Čím vyššia gramáž, tým je výhodnejšia cena.

Postupný nákup kovov
Výhoda postupného nákupu je tá, že nemusíte naraz investovať viac peňazí, ale si sporíte pravidelné malé čiastky. Môžete sporiť na zliatky už od 20 EUR mesačne. Dĺžka sporenia nie je určená. Kedy nasporíte je na Vás. Po vysplátkovaní jednotlivého zliatku, Vám bude doručený fyzicky. Čiže nejedná sa o papierové investičné kovy ale sporíte na reálne fyzické zlato, striebro alebo platinu.

POSTUPNÝ
NÁKUP KOVOV

Logo spoločnosti
nemusíte naraz investovať viac peňazí,
ale si sporíte pravidelné malé čiastky
Logo spoločnosti
už od 20 EUR mesačne
Logo spoločnosti
dĺžka sporenia nie je určená
Logo spoločnosti
po vysplátkovaní jednotlivého zliatku,
Vám bude doručený fyzicky.
Maskot Freddy

Programom „PNK“ sa rozumie postupný nákup kovov, pri ktorom si klient zvolí variant PNK a cieľovú čiastku, za ktorú chce nakupovať ním vybrané zliatky. Špecifikácia drahého kovu sa odvíja od gramáže, ktorú si určí klient, rovnako ako si určí pravidelnú finančnú čiastku. Postupne tak hradí kúpnu cenu zliatkov až do výšky danej cieľovej sumy. Priebežne hradené zlietky sú vo chvíli zaplatenia odovzdávané klientom na vopred určenej adrese. Týmto spôsobom klient nakladá so svojimi financiami až do tej doby, kedy je uhradená cieľová čiastka.

Princíp tejto služby je identický so službami ako je dôchodkové sporenie, stavebné sporenie, ukladanie peňazí deťom, vnúčatám a pod.

Zásadný rozdiel spočíva v tom, že klient ukladá peniaze do drahých kovov, ktoré fyzicky preberá a vlastní. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte naše regionálne centrá.

INFLAČNÁ
KALKULAČKA

Cieľom tejto kalkulačky je vypočítať vplyv inflácie na Vaše úspory.
Vďaka nej vidíte mieru vzostupu či poklesu kúpnej sily Vašich financii.